loading...

Browsing: Ý Nghĩa Của Bức Tranh Tứ Quý

Xem Tranh Đẹp
0

Xuân thiên mai nhụy phô thanh bạch Hạ nhật hồng hoa đấu hảo kỳ Cúc ngạo thu tình hương vạn hộc Tùng lăng đông tuyết ngọc thiên chi. Tứ quý trong vai trò là biểu tượng của bốn mùa được hình thành ở những cư…

loading...